Kontakty

Tematické okruhy

Stránky Věda v akci provozuje asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh.

Zelený kruh byl založen v listopadu 1989, v současné době sdružuje téměř třicet nejvýznamnějších ekologických organizací z celé České republiky. Od roku 2002 zajišťuje také organizační zázemí pro oborovou platformu environmentálních nevládních orgaizací, která je tvořena jak členy Zeleného kruhu, tak dalšími 80 organizacemi. Zelený kruh usiluje o rozvoj občanské společnosti, aktivní zapojování veřejnosti do tvorby a implementace politiky životního prostředí, posilování spolupráce mezi ekologickými nevládními organizacemi a ostatními společenskými sektory, včetně sektoru akademického. Zaměřuje se přitom především na legislativní a informační činnost.

Od roku 2008 se Zelený kruh snaží systematicky podporovat spolupráci mezi akademickými institucemi a nevládními organizacemi.

Zelený kruh
Lublaňská 18
120 00 Praha 2

tel.: (+420) 222 517 143

e-mail: info@vedavakci.cz

 

 

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI