Poptávky po zpracování výzkumů

Tematické okruhy

filtrovat:
obsahuje text:
Zjištění dnešní potřebnosti ekoporadenství, ekoporaden a forem odborného poradenství v oblasti životního prostředí

Výsledkem výzkumu bude zjištění, zda a jaké jsou aktuální potřeby, požadavky domácností na environmentálně zaměřené poradenství. Zda, a v jaké podobě a hloubce a v jakých tématech potřebuje veřejnost služby ekoporaden v době široké dostupnosti informací v internetové síti. Dále zjištění ochoty za odborně podložené informace zaplatit. Ve výzkumu je třeba postihnout rozdíly mezi městy a venkovem, věkem i sociálním postavením cílové skupiny.
počet reakcí: 0
07. 07. 2013
O.s. Krasec
Vyhodnocení vlivu ekologické výchovy na věkovou kategorii 20-25 a 25-30 let.

Kvalitativní sociologický výzkum, který ukáže, zda a jak se absolvování ekovýchovných programů v různých formách v období základní školní docházky odrazilo v hodnotových názorech a praktickém životě absolventů těchto programů v oblasti ekologie a etiky. Zaměřit se na průzkum ve věkových kategoriích 20-25 let a 25-30 let. Srovnat s adekvátní skupinou mladých lidí, která nemá zkušenost s ekovýchovou, případně se skupinou, na kterou působilo zapojení do dětských a mládežnických organizací typu TOM, Skaut apod. Zjistit jaké formy ekovýchovy ovlivňují jednání účastníků ve prospěch životního prostředí.
počet reakcí: 0
07. 07. 2013
O.s. Krasec
Mezinárodní migrace v Evropské unii

problematika mezinárodní migrace a její ekonomické, sociální a jiné aspekty
počet reakcí: 0
09. 01. 2013
Milan Palát
Čeho dosáhl Kjótský protokol?

První kolo globální snahy o regulaci emisí skleníkových plynů je u konce. Jaké výsledky Kjótský prokol má? Nejde jen o snížení emisí v cílových zemích, ale zajímají nás další souvislosti - pomohl protokol nastartovat nějaké změny (pozitivní i negativní) jako např. transfer technologií do chudých zemí?
počet reakcí: 0
21. 12. 2012
Centrum pro dopravu a energetiku
Sociální zemědělství v ČR

ÚVOD: ...zeměděslké prostředi funguje jako zázemí pro uplatnění osob, které pro svůj plnohodnotný život potřebují asistenci sociálního, výchovného, probačního... pracovníka. STAŤ: popis čínností, které probíhají v zemědělském prostředí (farmy, zemědělská družstva) a nejsou primárně zaměřené na produkci (pěstování řepky, chov vepřů...), generování zisků (agroturistika) nebo léčbu (zooterapie). Klienty se stávají např.: osoby s postižením, senioři, sociálně znevýhodnění, drogově závislí, postraumatici, trestanci. ZÁVĚR: více hlubších informací k dispozici.
počet reakcí: 0
08. 11. 2012
AREA viva
Islám v ČR

- kvalitativní výzkum v konkrétní lokalitě anotácia bude doplnená
počet reakcí: 0
06. 09. 2012
NESEHNUTÍ Brno
Stereotypy a mýty o romských lidech

anotácia bude doplnená
počet reakcí: 1
06. 09. 2012
NESEHNUTÍ Brno
Extremistické tendence ve společnosti

- neonacismus, vzrůstající xenofobie – např. v konkrétní lokalitě v ČR
počet reakcí: 0
06. 09. 2012
NESEHNUTÍ Brno
Ekonomická analýza tématu zdravotního pojištění cizinců a cizinek

- přínos nebo nepřínos pro stát? anotácia bude doplnená
počet reakcí: 0
06. 09. 2012
NESEHNUTÍ Brno
Obraz a představy cizinců a cizinek u neziskových organizací, zaměstnavatelů, vzdělávacích a zdravotnických zařízeních, v sousedství

anotácia bude doplnená
počet reakcí: 0
06. 09. 2012
NESEHNUTÍ Brno
strana    1 / 10
přejít na stranu

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI