Podpora pro Váš projekt

Tematické okruhy

NABÍDKA GRANTŮ JIŽ NENÍ AKTUÁLNÍ, OMLOUVÁME SE.

Rádi byste realizovali svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti, případně jste se již na takové spolupráci dohodli s konkrétní organizací? Zkuste na tuto svou činnost získat grant ve výši 5.000,- od portálu Věda v akci!

Šanci na získání grantu mají výzkumné projekty z jakékoliv vědecké oblasti, jejichž výstupem bude seminární, bakalářská, diplomová nebo nějaká jiná akademická práce (např. publikovaný článek).

Co pro to získání grantu musíte udělat?

Stačí, pokud nám stručně popíšete, jakým tématem se budete zabývat, jaké cíle váš výzkum bude mít a jakým způsobem jich plánujete dosáhnout. Připojte informaci o časovém plánu a zdůvodnění, proč jste se rozhodli realizovat svůj výzkum ve spolupráci s veřejností (např. neziskovou organizací), jaká bude její/jejich role ve výzkumu. Nezapomeňte uvést informaci o tom, jakou školu studujete, kdo je vedoucím vašeho výzkumu a také nějaký kontakt, jak na Vás, tak na vaše partnery z řad veřejnosti.

Rozsah vaší žádosti by neměl přesahnout dvě až tři stránky (jedná se o doporučení, nikoliv striktní pravidlo).

Hotovou žádost zašlete na adresu info@vědavakci.cz, do předmětu uveďte spojení "Studentský projekt".

Jak budeme o Vaší žádosti rozhodovat?

O přijetí Vaší žádosti Vás budeme obratem informovat. Pro přijímání žádostí nebyla stanovena dopředu žádná uzávěrka. Posouzením Vaší žádosti se bude zabývat tříčlená komise složená ze zástupců provozovatele portálu Věda v akci a přizvaných odborníků na konkrétní výzkumnou oblast. Komise bude rozhodovat především na základě realističnosti Vašeho záměru a relevance zvolené metody vůči stanoveným cílům. O jejím rozhodnutí Vás budeme informovat e-mailem nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti.

Kam se obrátit s dalšími dotazy?

Pokud s námi chcete svůj záměr před sepsáním žádosti konzultovat, případně se chcete zeptat na nějaké doplňující informace, učiňte tak nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy info@vědavakci.cz, do předmětu uveďte "Studentský projekt - konzultace". Můžete nám také zavolat na telefonní číslo (+420) 222 517 143.

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI