Získejte zkušenosti na stáži v neziskové organizaci

Tematické okruhy

Ať již studujete sociální práci, přírodovědu, chemii, ekonomii nebo jiný obor, zkuste se na pár dnů či týdnů zapojit se do činnosti některé nevládní organizace. Vedle praktických zkušeností máte možnost získat také nový pohled na obor, který studujete.

Portál Věda v akci nabízí studentům a studentkám pomoc při hledání neziskové organizace, v níž by mohli prostřednictvím stáže získat praktické zkušenosti v oboru, jehož studiu se věnují. Stáž v neziskové organizaci umožní studentům seznámit se s tím, jak neziskové organizace fungují (např. po ekonomické, legislativní či marketingové stránce) a nabídne jim také možnost zapojit se přímo do řešení konkrétních problémů, jimiž se organizace zabývá. Témat, kterým se nevládní organizace věnují, je přitom velmi celá řada – od sociálních služeb a poradenství, přes ochranu životního prostředí, obhajobu práv menšin a ohrožených skupin občanů, vzdělávání a sport, až po oblast umění a kulturu.

Stáž lze po dohodě realizovat jak formou několikadenní intenzivní aktivity (např. týdenní zapojení se do organizace dílčí akce), tak formou průběžné dlouhodobější spolupráce (např. jedno odpoledne týdně po dobu několika týdnů či měsíců). Některé typy aktivit lze vykonávat i distančně, tedy bez nutnosti docházet pravidelně do sídla organizace.

V návaznosti na typ činnosti a také studijní povinnosti stážisty jsou při nástupu na stáž uzavírány patřičné smlouvy (podmínky stáže, pojištění, apod.).

Pokud Vás možnost abosolvování stáže zaujala, obraťte se na nás a my Vám pomůžeme najít organizaci, která by co nejlépe vyhovovala Vašim představám a možnostem. Ozvěte se nám nejlépe prostřednictvím e-mailu info@vedavakci.cz, do předmětu uveďte heslo "Stáž".

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STAŽÍ v ČLOVĚKU V TÍSNI (profesionální humanitární organizace, jejímž cílem je pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STÁŽÍ v NESEHNUTÍ (NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ se zabývá ochranou životního prostředí a lidských práv.)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STÁŽÍ v Ekologickém institutu Veronica (profesionální pracoviště Základní organizace ČSOP Veronica. Svou expertní a vzdělávací činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STÁŽÍ v EPS (Ekologický právní servis (EPS) je nevládní nezisková organizace právníků, kteří chtějí využívat právo k prosazování veřejných zájmů.)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STÁŽÍ ve sdružení KohoVolit.eu (nevládní nezisková organizace zaměřená na podporu informovanosti voličů a otevřených dat)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA STÁŽÍ v ZELENÉM KRUHU (asociace ekologických nevládních organizací, zaměřuje se na informační a legislativní činnost)

 

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI