Konference VĚDCI a VEŘEJNOST v ROZHODOVACÍCH PROCESECH

Tematické okruhy

english version

Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1, 25. října 2012

Ozranizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií a Zelený kruh, asociace ekologických nevládních organizací, ve spolupráci s MOSUR, Mezioborovou sítí udržitelného rozvoje a s Trust for Civil Society in CEE.

Hlavním cílem konference bylo otevřít širokou diskusi na téma různorodé podoby a rolí vědění a expertizy v rozhodovacích procesech v soudobých společnostech. Konference se zaměřila především na diskusi dvou hlavních okruhů otázek (1) vhodné formy zapojení široké veřejnosti do rozhodování, jeho přínosy a limity a (2) vztah vědy a vědců na straně jedné a občanské a politické sféry na straně druhé. Konference do diskuse těchto a souvisejících otázek zahrnula nejen akademiky, ale také odborníky z praxe.

Fotografie z konference

Více fotografií nejdete zde.

PROGRAM KONFERENCE včetně PREZENTACÍ JEDNOTLIVÝCH ÚČASTNÍKŮ

Čtvrtek, 25. října, 9:30 - 18:30

Panelová diskuse (ANJ)
► Andrew Stirling, University of Sussex (PREZENTACE)
Professor of Science & Technology Policy (SPRU - Science and Technology Policy Research, The Sussex Energy Group, School of Business, Management and Economics), Director of Research and Knowledge Exchange (School of Business, Management and Economics)
Claudia Neubauer, Fondation Sciences Citoyennes (PREZENTACE)
Claudia Neubauer je spoluzakladatelkou a ředitelkou Fondation Sciences Citoyennes, neziskové organizace, která usiluje o demokratizaci vědy a technologií a posílení jejich environmentální a sociální dimenze. Claudia Neubauer vystudovala vědeckou žurnalistiku a získala PhD titul v oblasti genetiky člověka.
► Zdenek Konopásek, Center for Theoretical Study: What is meant by saying that a controversy is socio-technical? Against simplified views of how to pursue democracy in technological societies (ABSTRAKT) (PREZENTACE)
Zdenek Konopásek působí jako sociolog vědy v Centru pro teoretická studia UK a AV v Praze a přednáší o kvalitativním výzkumu a sociologii vědy a technologií na Fakultě sociálních stuií MU v Brně.
Sekce 1
Sekce 1.1 PREZENTACE (ANJ): Co-production of knowledge I
moderuje Karel Čada, FSV UK/The ANU Centre for European Studies
Tomáš Ryška (FHS UK): Blind Knowledge (ABSTRAKT)
Wannapa Leerasiri, Pairat Trakarnsirinont (Faculty of political Science and Public Administration, Chiang Mai University, Thailand): Smog Problem in Chiang Mai, Thailand: Quest for a Solution from the Communities, for the Communities (ABSTRAKT)
Simon Smith (University of Leeds), Jiří Kabele (FSV UK): Organizing and evaluating collaborative research. An anonymized case study of broken chains of agency (ABSTRAKT) (PREZENTACE)
Sekce 1.2 DISKUSE: Vědci, veřejnost, politici, aneb diskuse nad knihou Intelektuál ve veřejném prostoru
moderuje Petr Hlaváček, editor knihy Intelektuál ve veřejném prostoru)
Václav Bělohradský
► Martin Potůček (FSV UK)
► Bedřich Moldan (COŽP UK)
Sekce 1.3 WORKSHOP: Jak mohou neziskové organizace a akademická sféra pomoci realizovat efektivnější projekty (aneb evaluace v teorii a zejména v praxi)
► Inka Pibilová (konzultantka, členka České evaluační společnosti) (PREZENTACE 1) (PREZENTACE 2)
Sekce 2
Sekce 2.1 PREZENTACE: Koprodukce vědění II
► Tamara Kováčová (FF ZČU):
Ne/slyšící a moc (ABSTRAKT)
► Martin Zahradník (COŽP UK):
Vybrané přínosy a rizika spojená s prolínáním vědy s praxí, aneb jak si nelhat do kapsy (ABSTRAKT) (PREZENTACE)
► Kamila Beňová (FHV UMB):
Výskum na pomedzí: Doktorandky/doktorandi, ako sa vám vedie, v tej slovenskej vede? (ABSTRAKT)
Sekce 2.2 PREZENTACE: Možnosti a limity účasti veřejnosti na rozhodování
Zuzana Drhová: Podmínky a limity účasti veřejnosti v rozhodování (ABSTRAKT) (PREZENTACE)
Miroslav Tižík (Sociologický ústav SAV): Transformácia vedy a vednej politiky bez vedcov? Prípadová štúdia transformácie Slovenskej akadémie vied (ABSTRAKT)
► Jiří Dlouhý, Andrew Barton (COŽP UK): Tvorba regionálních případových studií jako základ komunikace různých společenských skupin (ABSTRAKT) (PREZENTACE)
Sekce 2.3 WORKSHOP: Zapojování veřejnosti do plánování tvorby a obnovy veřejných prostranství
► Martin Nawrath, Nadace Partnerství
Sekce 2.4 WORKSHOP (ANJ): Conceptualising and making the publics for (social) science research
► Simon Smith (University of Leeds) and Nick Mahony (Open University), UK
Sekce 3
Sekce 3.1 PREZENTACE: Postavení vědy ve společnosti
► Karel Müller (FHS UK):
Co-evolution of knowledge frames and power of expertise: challenging issue for social studies (ABSTRAKT)
► Jana Dlouhá (COŽP UK), Marie Dlouhá:
Důvěra (trust), závazek (commitment) a mocenské vztahy (power relations) v dialogu univerzit a dalších společenských aktérů – analýza přípravy zvláštního čísla Journal of Cleaner Production (JCIP) z hlediska jeho obsahu i procesu recenzního řízení (ABSTRAKT) (PREZENTACE)
► Helena Jedličková (PdF MU):
Badatelsky orientované vyučování ve vysokoškolské přípravě a občanská společnost (ABSTRAKT)
Sekce 3.2 PREZENTACE: Nástroje zapojování veřejnosti do rozhodování
► František Kalvas (FF ZČU): Peace Polls a Deliberative Polls® (ABSTRAKT) (PREZENTACE)
► Blažena Hušková: Na čem záleží (ABSTRAKT) (PREZENTACE)
► Kateřina Ptáčková: Jakým způsobem exkluzivní instituce čelí nárokům na širokou veřejnou participaci - příklad poradních orgánů české vlády (ABSTRAKT) (PREZENTACE)
Sekce 3.3 WORKSHOP: Jak využít kvantitativní metody sociálních věd v práci neziskové organizace?
► Karel Čada, FSV UK/The ANU Centre for European Studies
Sekce 3.4 WORKSHOP: (Ne)organizovaná veřejnost a legislativní proces
► Petra Humlíčková, PF UK, Zelený kruh

Programový a organizační výbor

► Karel Čada, ISS FSV UK Praha
► Jana Dlouhá, COŽP UK Praha
► Tomáš Dvořák, ISS FSV UK Praha, SoÚ AV ČR
► Martin Hájek, ISS FSV UK Praha
► Tereza Pospíšilová, FHS UK Praha
► Kateřina Ptáčková, ISS FSV UK Praha, Zelený kruh
► Jan Skalík, Zelený kruh, MU Brno (Příprava konference byla podpořena v rámci grantového projektu specifického výzkumu MUNI/A/0788/2011 Environmentální aspekty životního způsobu III. řešeného na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity)
► Tereza Stöckelová, SoÚ AV ČR, FHS UK Praha

 

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI