Konsensuální konference (Consensus Conferences)

Tematické okruhy

Cílem konsenzuálních konferencí je zajistit účast  veřejnosti  na  hodnocení  nových technologií. Konference se účastní zhruba 10–20  občanů  vybraných  tak,  aby  reprezentovali širší populaci z hlediska pohlaví, vzdělání,  velikosti  či  geografické  polohy sídla apod. Důležitý je přitom požadavek, aby účastníci nebyli k diskutované problematice vázáni ádným „zvláštním“ zájmem.

Úkolem panelu je v prvé řadě podrobně se seznámit s tématem, položit odborníkům kvalifikované dotazy a na základě jejich odpovědí sestavit závěrečný dokument. Hlavní iniciativa po celou dobu konání konference leží na samotných občanech – oni definují hlavní otázky, o nichž se bude diskutovat, oni vytvářejí vlastní závěry. Konference se zpravidla skládá z několika víkendových setkání vybraných občanů s panelem expertů. V poslední den konference občanský panel představí závěrečný dokument a diskutuje o něm s politiky, zúčastněnými stranami a tiskem. Závěrečný dokument představuje shodu, které byli účastníci schopni s ohledem na dané téma dosáhnout.

Vedle vybraných občanů se do organizace konsenzuální konference zapojuje také panel expertů (odborný garant konference), manažer, resp. celá řídící skupina, odpovědná za praktickou realizaci konference, a přizvaní odborníci. Důležitou roli hraje také vybraný novinář či někdo jiný s odbornými znalostmi v dané oblasti, jehož úkolem je připravit úvodní informační materiál pro panel občanů. Samotné řízení občanského panelu má na starosti profesionální zprostředkovatel. Opomenout nelze ani média, která o průběhu konference a zejména jejích závěrech informují širokou veřejnost.

Model konsenzuálních konferencí byl na základě zkušeností z amerického zdravotního sektoru ze 60. let rozvinut do dnešní podoby zejména Dánskou radou pro technologie (The Danish Board of Technology). (Zdroj: The Danish Board of Technology, The methods of technological assessment,  www.tekno.dk/subpage.php3?article=468&toppic=kategori12&language=uk, People and Participation, www.peopleandparticipation.net/display/Methods/Consensus+Conference)

 

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI