Občanské poroty (Citizen´s Juries)

Tematické okruhy

Občanské poroty slouží jako nástroj pro zapojování občanů do rozhodování a odborných technických debat. Cílem občanských porot je získat informované, jasně formulované a konstruktivní vyjádření postoje veřejnosti. Politici a další relevantní zájmové skupiny mohou díky nim získat vhled do hodnot, postojů, myšlenek a priorit veřejnosti ve vztahu k určité technologické otázce. Postoje občanských porot přitom na rozdíl od postojů deklarovaných ve výzkumech veřejného mínění usilují o to, být založené v co nejvyšší míře především na faktických informacích.

Principem fungování občanské poroty je zapojení reprezentativní skupiny 10–20 občanů (jejichž výběr je veden podobnou logikou jako při skládání kriminální poroty – reprezentují populaci z hlediska věku, pohlaví a zaměstnání, výsledná skupina je vybírána z odpovědí došlých na stovky až tisíce náhodně rozeslaných pozvánek) do procesu, v jehož rámci jsou komplexně informováni o určité nové technologii, mají možnost ptát se předních odborníků na dané téma a na závěr mají za úkol zodpovědět určité otázky. Otázky jsou sestavovány na počátku celého procesu skupinou odborníků a zástupců zainteresovaných stran na zahajovacím workshopu.

Samotné jednání poroty trvá pět dní. První tři dny probíhá setkání poroty s experty a zainteresovanými stranami, čtvrtý den je věnován diskuzi v rámci poroty. Důležité je, že porota se snaží upozornit na neshody a na závěr vybírá z různých možných odpovědí, přičemž vytváří i vlastní formulace. Občanské poroty nemusí v odpovědích na dané otázky nutně dosáhnout konsenzu. Pátý den se koná závěrečná konference, na níž účastníci z řad politiků a dalších důležitých aktérů včetně médií diskutují s členy poroty o výsledcích jejich práce.

Metoda tzv. občanských porot byla vyvinuta v USA a v Anglii, v roce 2004 ji přejala Dánská rada pro technologie. Ač byla metoda původně vyvinuta pro řešení lokálních otázek, používá se nyní i pro diskusi celonárodně významných problémů. (Zdroj: The Danish Board of Technology, The methods of technological assessment, http://www.tekno.dk/subpage.php3?article=1231&toppic=kategori12&language=uk People and Participation, http://www.peopleandparticipation.net/display/Methods)

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI