ODKAZY A DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Tematické okruhy

►  Living Knowledge – The international Science Shop Networ

International Living Knowledge Network usiluje o snazší přístup veřejnosti k vědeckému výzkumu. Síť je určena zájemcům o budování partnerství při přístupu veřejnosti k výzkumu. Členové sítě sdílejí informace, dokumenty, nápady, zkušenosti a odborné znalosti o participativním výzkumu (výzkumu zakotveném v komunitě) a obecně o vztazích vědy a společnosti.

Cafe Scientifique

Tzv. vědecké kavárny (Cafe Scientifiqe, Science Cafe) poskytují prostor pro neformální diskuse o zajímavých a často i provokativních otázkách, které jsou relevantní jak z hlediska vědy, tak z hlediska společnosti. Více se o tomto formátu komunikace vědy a společnosti dočtete zde. Stránky www.cafescientifique.org přinášejí informace o vědeckých kavárnách z celého světa. Nejvíce informací o vědeckých kavárnách konaných v českých a moravských městech najdete na stránkách Science Café Czech Republic.

Archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity v Brně

Masarykova univerzita jako první vysoká škola v České republice zveřejnila již v roce 2006 na svých stránkách v plném rozsahu všechny bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce.  K dispozici bylo zpřístupněno přibližně třicet tisíc závěrečných prací, každým rokem tisíce nových přibývají. Vyhledávat lze v archivu tematicky, fulltextově nebo podle klíčových slov.

People and Participation.net

Portál nabízí celou řadu praktických informací z oblasti participace veřejnosti (zdaleka nejen v oblasti  vědy a výzkumu). Srozumitelnou formou představuje řadu konkrétních metod a postupů, jejich využití ukazuje na desítkách praktických příkladů. Stránky nabízí i možnost konzultace s odborníky či příležitost ke sdílení vašich vlastních zkušeností s ostatními uživateli.

National Co-ordinating Centre for Public Engagement

Stránky jsou zaměřené na podporu spolupráce britských vysokých škol s širokou veřejností. Vysvětlují proč, komu a jak může být taková spolupráce prospěšná, jakými způsoby je možné ji realizovat, co je třeba udělat proto, aby spolupráce vědy a veřejnosti fungovala. Portál nabízí také konkrétní příklady z praxe a pomoc těm, kteří se rozhodnou tuto oblast sami rozvíjet

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI