Vědecké kavárny (Science Café)

Tematické okruhy

Tzv. vědecké kavárny poskytují prostor pro neformální diskuse o zajímavých a často i provokativních otázkách, které jsou relevantní jak z hlediska vědy, tak z hlediska společnosti. Odehrávají se v neakademických prostorách, např. v kavárnách, barech či restauracích. Od běžných veřejných přednášek se odlišují především v tom, že poskytují prostor pro vyjádření nejen vědcům, ale všem, kdo na science café přijdou, tedy i úplným laikům. Jak se uvádí na stránkách The Cafe Scientifique Network, neoficiální celosvětové sítě vědeckých kaváren, „Vědecká kavárna je prostorem pro diskusi o vědeckých otázkách, nikoliv výkladní skříní vědy. Naším (organizátorů vědeckých kaváren) cílem je podporovat spolupráci vědy a veřejnosti a usilovat o to, aby věda byla veřejně vykazatelná."

Debaty ve vědeckých kavárnách začínají obyčejně krátkým příspěvkem hlavního hosta, jímž může být jak vědec, tak např. novinář píšící o vědě či jinak zainteresovaný odborník, který představí dané téma. Následná diskuse je otevřená pro všechny typy příspěvků, tedy nejen pro tradiční otázky na hlavního hosta, ale i pro vlastní diskusní příspěvky ostatních přítomných.

První vědeckou kavárnu zorganizoval Duncan Dallas v britském Leedsu v roce 1998. Navázala tak na již šest let probíhající francouzské „filosofické kavárny“ (Café Philosophique), o jejichž vznik se zasloužil filosof Marc Sautet. V současné době probíhají pravidelné vědecké kavárny na mnoha místech celého světa, včetně několika měst v České republice. Vědecké kavárny pořádá jednou měsíčně Zelený kruh, aktuální informace o jejich konání najdete na těchto webových stránkách, informace o dalších debatách najdete na stránkách www.sciencecafe.cz.

Věda a veřejnost

Věda a veřejnost mohou spolupracovat různými způsoby. Rozšířenou formou jsou informační aktivity výzkumných institucí určené široké veřejnosti. V posledních letech se poměrně rychle rozvíjí také oblast spolupráce vědců a firem. Existuje však i řada dalších možností – výzkum, zabývající se řešením problémů konkrétních lidí, vědecké kavárny, občanské poroty,...  

Podpora pro Váš projekt

Rozhodli jste se realizovat svůj studentský výzkum ve spolupráci s neziskovou organizací či neformální skupinou veřejnosti? Zkuste na svou činnost získat malý výzkumný grant od portálu Věda v akci! Žádosti o grant ve výši 5.000 korun je možné zasílat průběžně na adresu info@vedavakci.cz. Více informací zde.

Doporučujeme

 Inovace pro společnost. Najděte a sdílejte s ostatními nápady, nástroje a postupy, kterými můžete zlepšit to, na čem Vám záleží.
 Science Café – neformální diskuse o vědě. Navštivte některou z diskusí o důležitých otázkách mezi vědou a společností, které se konají pravidelně v řadě měst.
V letech 2011 až 2014 bylo podpořeno z projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje
AUTOŘI